Liquidity risk

Blog

Date:2020-04-07 17:37:44

Bu “Risk Bildirimi Formu” Bitrota Kullanım Koşulları ile ayrılmaz bir bütün olup, Kullanıcıya Bitrota tarafından sağlanan servisler aracılığı ile yapılacak yatırımlarda, yatırım ürünleri ile ilgili riskler hakkında aydınlatmak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu UYARI METNİ, Kullanıcının Bitrota platformuna üye olmasından önce Kullanıcıya tebliğ edilmiştir.


Genel Risk Bildirimi
Kripto varlıklarda gerçekleştireceğiniz işlemler önemli derecede finansal kayıplara yol açabilir. Kripto varlıklardaki alım satım işlemleriniz veya ani fiyat hareketleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarara da uğrayabilir, yatırımlarınızın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz tüm riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Kripto varlıklara ilişkin piyasa fiyatları, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir ve tahmin edilemez şekilde değişkenlik gösterebilir. Kripto varlıklara ilişkin, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, ağ programının son bulması, siber saldırı olması riskleri bulunmaktadır. Kripto varlıklara ilişkin riskleri anlamadan bu varlıklarda herhangi bir işlem yapmamalısınız.

Bu amaçla, “Genel Risk Bildirim”ni okumanız ve olası riskleri anlamanız çok önemlidir. İşbu Genel Risk Bildirimi, mevcut genel riskler hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kripto varlıkların alımı satımı, transferi, piyasa riski, likidite riski, yasal risk ve cüzdan riskleri gibi tüm riskleri kapsamayabilir.

Kripto Varlık Riski
Kripto varlık piyasaları merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğundan ve herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmadığından, hizmetlerimiz Türkiye’de özel bir düzenleyici çerçeveye tabi değildir. Kripto varlıklara ilişkin piyasa fiyatları, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir ve tahmin edilemez şekilde değişkenlik gösterebilir. Kripto varlıklara ilişkin, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, ağ programının son bulması, siber saldırı olması riskleri bulunmaktadır. Kripto varlıklara ilişkin riskleri anlamadan bu varlıklarda herhangi bir işlem yapmamalısınız.

Bitrota, listelenen kripto varlıkların her zaman piyasada işlem görmeye devam edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir kripto varlık, Bitrota’nun kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Bitrota tarafından listeden çıkarılabilir veya işleme kapatılabilir.

Kripto Varlık İşlem Riski
Bitrota, kripto varlık alımı satımı platformunu işletir ve yönetir ancak aksini belirtmediği sürece herhangi bir alım satım emrinizde karşı taraf değildir, bu nedenle alım satım yapacağınız kripto varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kripto varlıklar farklı platformlarda farklı fiyatlarda olabilir, Bitrota herhangi bir kripto varlık için fiyat garantisi vermemektedir. Kripto varlıkların alımı satımı fiyatları Kullanıcıların kendi aralarında ve kendi iradelerine göre bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir, Bitrota’nun herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Kripto Varlık Likidite Riski
Kripto varlık piyasaları oluşan arz talep dengesine göre değişken likidite koşullarına sahiptir. Bazı varlıklar oldukça likit olmasına karşın bazı varlıklar düşük işlem hacmine sahiptir. Bu sebeple Bitrota, herhangi bir kripto varlık için piyasaların aktif ve likit olacağına dair bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca Bitrota, kripto varlıkların her bir Kullanıcı özelinde yasalara uygunluğuna ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunamaz, yasalara ilişkin uygulamayı bilmek ve anlamak Kullanıcı yükümlülüğündedir.

Kripto Varlık Transfer Riski
Kripto varlıkların blok zincir üzerindeki cüzdanlara aktarımı tamamiyle Kullanıcı sorumluluğundadır. Bir kripto varlığın farklı bir Kullanıcıya ait olan cüzdana aktarılması durumunda Bitrota bu işlemden sorumlu tutulamaz, yanlış aktarım yapılması halinde tüm sorumluluk yanlış aktarımı yapan Kullanıcıya aittir. Bitrota tarafından cüzdan hizmeti verilmemektedir. Bitrota nezdinde tutulan kripto varlıklarınız Bitrota platformunun diğer Kullanıcılarının kripto varlıkları ve/veya Bitrota’nun kendi kripto varlıkları ile birlikte tutulabilir, karışabilir ve mislen iade edilebilir.

Kripto varlıkların teknik özelliklerine göre transfer sırasında girilmesi mecburi bilgilerin yanlış, eksik ya da hatalı girilmesi nedeniyle gerçekleşen yanlış transferlerden de Kullanıcı sorumludur.

Kripto varlıkların transferi Bitrota cüzdanlarından çıktıktan sonra ağ üzerinde meydana gelebilecek durumlardan veya ağ tıkanıklığı olduğu durumlarda, varlıkların Bitrota hesaplarından çıkışı gerçekleştiği için bu işlemlerden sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı tarafından verilen işlem talimatları, yürütüldükten sonra iptal edilemez, geçersiz kılınamaz veya geri alınamaz. Talimatlara tabi hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı tarafından verilen talimatların yerine getirilmesinden doğan tüm sorumluluk yalnızca Kullanıcıya aittir.

Vergilendirme ve Ücretlendirme
Kripto varlık ticaretinde ya da alım satım sonucu, yürürlükteki yasalar ve gereklilikler çerçevesinde vergisel sonuçlarını belirleme, vergi makamlarına verilecek tüm vergileri stopaj, tahsilat, raporlama, ödeme ve/veya havale işlemlerinin sorumluluğu tek başına Kullanıcıya aittir.

Bitrota üzerinde yapılan işlemler için alt limitler, ücret ve komisyon bilgileri Bitrota.com üzerinden belirlenmiştir. İşlem yapmadan önce ilgili market için geçerli olan limit ve komisyon oranları hakkında bilgi edinin.

Sorumluluk Reddi
Platform üzerinde yer alan veya platformun resmi kanallarından yayınlanan görüşler, haberler, araştırmalar, analizler, fiyatlar veya diğer bilgiler genel piyasa yorumu olarak sunulur ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Bitrota, paylaşılan bu bilgilere dayanarak yapılan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, Bitrota platformunu ve hizmetlerini kullanmadan önce bütün bu riskleri okuduğunu ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.