Privacy Terms

Blog

Date:2020-04-07 17:26:31

Bitrota Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket” veya “BİTROTA”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili yönetmeliklere, tebliğlere, taahhütnamelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarında (hepsi birden KVK Mevzuatı) öngörülen aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ilkelere uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü tarafıma karşı ayrıntılı bir şekilde yerine getirmiştir.
Verilerimin işlenmesine veya aktarılmasına işbu beyan ile gösterdiğim açık rızamı [email protected] adresine göndereceğim elektronik posta ile dilediğim zaman geri alabileceğime ilişkin bilgilendirildim.
Müşteri olmam nedeniyle kurulan sözleşme kapsamında verdiğim bilgiler başta olmak üzere, aydınlatma metni kapsamında yer alan diğer kişisel verilerimin (varsa özel nitelikli kişisel veriler de bu kapsamda anılacaktır), gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal ilkelere uygun şekilde ve yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile kaydedilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, depolanması, muhafazası, güncellenmesi, değiştirilmesi ve işlenmesi için ilgili bütün yasal haklarım konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilendirildim.
Bu kapsamda, iş süreçlerinin planlanması amacıyla;
Müşterisi olduğum BİTROTA’nın sunucularının yurt dışında bulunması, Google firmasına ait e-posta hizmeti altyapısının kullanılması ile alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması ve canlı destek sağlamak üzere Zendesk ile çalışılması nedenleriyle kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.